Chcete študovať, no bráni Vám v tom nedostatok financií? Ak preto hľadáte pôžičku či úver, oplatí sa napríklad aj ten, ktorý poskytuje OTP banka. Vopred si ale zistite všetky dôležité informácie o podmienkach, poprípade si ich porovnajte aj s ostatnými spoločnosťami.

 

OTP Študentský úver

Tento úver by ste mali podľa tvrdení OTP banky získať už do 2 dní, a to bez žiadnych poplatkov. Pri podávaní žiadosti nepotrebujete dokladovať svoj príjem a ani nemusíte byť klientom tejto banky. Pôžičku môžete získať od 700 € až do výšky 6 700 €, a tak ako väčšina bánk, aj tu si môžete svoj úver poistiť pre prípad nepredvídaných udalostí.

Dobu splatnosti si môžete zvoliť sami od 1 mesiaca do 10 rokov a dokoca si môžete tieto splátky odložiť na dobu do ukončenia štúdia.

Podmienky získania úveru

Získať študentský úver môže študent 2. a vyššieho ročníka dennej formy vysokoškolského štúdia, a samozrejme musí byť občanom SR vo veku od 18 do 65 rokov s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky.

Pre študentský úver musí byť ale splnený účel, čiže financovanie nákladov spojených s dennou formou VŠ štúdia a na financovanie nákladov na zahraničný študijný pobyt.

Potrebné doklady k žiadosti

K žiadosti o študentský úver by ste mali preukázať 2 doklady totožnosti a doklady preukazujúce účel úveru (potvrdenie o vysokoškolskom štúdiu, zmluva o zabezpečení účasti na študijnom programe – zahraničný študijný pobyt, alebo iný doklad potvrdzujúci existenciu a výšku daného nákladu – napr. učebnice, počítač, internát…).

V prípade, že pri úvere máte spoludlžníka, tak ten potrebuje preukázať svoj príjem z podnikania, prenájmu alebo kapitálového majetku, a to daňovým priznaním za posledné dve zdaňovacie obdobia + Potvrdenie o výške daňovej povinnosti. Ak má spoludlžník príjem zo závislej činnosti, tak nepotrebuje tento príjem dokladovať vtedy, ak OTP banka overí príjem v Sociálnej poisťovni.

Získajte viac informácií na stránke OTP banky.