Trápi Vás nedostatok finančných prostriedkov? Vyskúšajte spotrebiteľský úver, vďaka ktorému môžete získať peniaze takmer na čokoľvek. Ak uvediete účel úveru, získate lepšie úroky, ak neuvediete účel úveru, dostane sa Vám rýchlejšieho vybavenia. Spotrebiteľský úver je vhodný na financovanie Vašich snov či nečakaných výdavkov. Môžete ním teda pokryť neplánovanú opravu strechy alebo kúpu nového automobilu. Jeho použitie záleží len na Vás.

Volksbank prišla na slovenský finančný trh s ponukou spotrebiteľského úveru Variant, ktorý je zaistený nehnuteľnosťou. Ponúka dve varianty úveru, ktorými sú:

 • Účelový úver až do výšky 100% hodnoty zabezpečenia
 • Bezúčelový úver do výšky 70% hodnoty zabezpečenia

Rovnako, ako je tomu u ostatných bankových inštitúcií, má aj Volksbank pre poskytnutie úveru nastavené podmienky. Poskytne teda úver klientom, ktorí:

 • Dovŕšili v čase poskytnutia úveru veku minimálne 18 rokov
 • V dobe splatnosti úveru nemajú viac ako 65 rokov
 • Majú k požadovanej sume podľa bankových meradiel dostatočne vysoký príjem
 • Sú schopní zabezpečiť nehnuteľnosť, ktorá musí byť vo vlastníctve klienta alebo tretej osoby, nachádza sa na území Slovenska a je určená na bývanie (byt, rodinný dom, apod.)

Výhodou účelového spotrebiteľského úveru Variant je predovšetkým možnosť kombinácie úveru na bývanie s bezúčelovou časťou do výšky 20% z požadovanej sumy úveru s rovnakou úrokovou sadzbou. Druhá výhoda je skvelým riešením predovšetkým pre klientov, ktorí majú viac pôžičiek a chcú ich zjednotiť do jednej výhodnejšej a tým konsolidovať svoje záväzky. Predstavme si parametre obidvoch variantov, ktoré sú spoločné.

 • možnosť mimoriadnych splátok bez poplatku až do výšky 20% zostatku úveru ročne,
 • možnosť ohodnotenie zakladanej nehnuteľnosti interným znalcom banky,
 • poistenie nehnuteľnosti priamo na obchodnom mieste,
 • výšky úverov sú poskytované od 3319,39 EUR,
 • bez potreby spísania notárskej zápisnice,
 • fixná úroková sadzba na dobu 1, 2, 3, 5 a 10 rokov,
 • bezplatné konzultácie o podmienkach poskytnutia úveru,
 • splatnosť úveru sa pohybuje od 121 mesiacov do 30 rokov,
 • nízke poplatky,
 • platenie poplatkov za spracovanie úveru až po schválení úveru (až pred jeho čerpaním),
 • žiadateľ o úver nemusí byť klientom VOLKSBANK Slovensko,
 • čerpanie úveru je maximálne prispôsobené požiadavkám klienta,
 • pri kúpe nehnuteľnosti akceptácia znaleckých posudkov vypracovaných v kalendárnom roku podania žiadosti o úver,
 • zrýchlené čerpanie peňažných prostriedkov na základe návrhu na vklad záložného práva do katastra,
 • bez ručiteľov.
 • Ako získať úver a aké doklady predložiť? Predovšetkým je dôležité vyplniť žiadosť, ktorá je k stiahnutiu prichystaná na oficiálnych stránkach Volksbank. Ďalej je nutnosťou potvrdenie o výške vášho príjmu, doklady, ktoré preukazujú hodnotu a vlastnícke práva k založenej nehnuteľnosti a všetky doklady s touto nehnuteľnosťou spojené, doklady k prípadnému účelu úveru a ďalšie doklady podľa presných požiadaviek.