Spoločnosť VÚB poskytuje aj tzv. cash-back karty, ktoré Vám pri nákupoch vrátia určité percento znovu na účet. Porovnajte si teda podmienky a výšky poplatkov za produkty ako AutoKarta alebo Dovolenková karta, ktoré táto spoločnosť ponúka tiež s možnosťou funkcie bežnej platobnej karty.

 

AutoKarta

AutoKartou môžete platiť ako s bežnou platobnou kartou, vyberať peniaze z bankomatu a prevádzať peniaze do banky. Táto kreditná karta je výhodná predovšetkým v tom, že pri platbách na všetkých čerpacích staniciach získate 3 % z týchto platieb späť na účet. Získate tak lacnejšie palivo, a ak vlastníte klubovú kartu danej čerpacej stanice, môžete ju použiť súčasne a tak získate aj klubové body.

Dokonca získavate určitú časť aj pri platbách v ďalších obchodoch (tuzemských i zahraničných), konkrétne sa Vám vráti 1 % z každej platby. Presnejšie, vypočítané zľavy sa Vám vrátia na účet po spočítaní na konci každého mesiaca.

Dovolenková karta

Dovolenková karta je podobný produkt ako AutoKarta. Je to kreditná karta s funkciou bežnej platobnej karty, no navyše s ňou môžete šetriť pri všetkých nákupoch. Prvé 3 mesiace od vydania karty získavate 3 % z každého nákupu, po uplynutí tohto obdobia sa cash-back znižuje na 1 %. No a už podľa názvu je zrejmé, že Dovolenková karta Vám poskytuje zľavu na nákup akejkoľvek dovolenky v cestovných kanceláriách Koala Tours, TatraTour, Tip Travel a Seneca Tours.

Podmienky a poplatky

Predtým ako sa rozhodnete pre kúpu takýchto cash-back kariet si zvážte všetky výhody aj nevýhody, podmienky a poplatky. Pri žiadosti o AutoKartu si môžete zvoliť úverový limit 300, 600 alebo 900 €. Za každú platbu touto kartou získavate bezúročné obdobie 45 dní v prípade, že vyčerpané peniaze splatíte do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Vydanie tejto karty je celkom zdarma, ročný poplatok nie je, no za vedenie karty platíte mesačný poplatok 0,65 €, ktorý sa však pri platbách na čerpacích staniciach môže rýchlo vrátiť.

Dovolenková karta sa poskytuje s úverovým limitom od 100 do 3 000 €, bezúročné obdobie je 45 dní a minimálna mesačná splátka je 1/30 z úverového limitu. Vydanie karty je takisto zdarma, ročný poplatok tiež, no mesačný poplatok za vedenie karty je 1,65 €.

Okrem týchto poplatok sa platí aj pri výbere hotovosti z bankomatu. Pri AutoKarte predstavuje táto čiastka 1,63 € a pri Dovolenkovej karte to je poplatok 3 € za každý výber. Tiež je dobré vedieť, že pre zrušenie karty zaplatíte poplatok 6,64 €.

Najdôležitejšie poplatky AutoKarty a Dovolenkovej karty

V tomto prehľade sú uvedené tie najdôležitejšie konkrétne výšky poplatkov pre tieto karty, a tak si môžete sami posúdiť, čo bude pre Vás výhodné.

 

 

AutoKarta Dovolenková karta
Ročný úrok 23,76% 21,24%
Úverový limit 300 – 900 € 100 – 3 000 €
Minimálna splátka 1/30 z limitu 1/30 z limitu
Mesačný poplatok 0,65 € 1,65 €
Ročný poplatok 0 € 0 €
Vydanie a aktivácia karty 0 € 0 €
Pohyb na kartovom účte 0 € 0 €
Bezhotovostná platba kartou 0 € 0 €
Výber z bankomatu 1,63 € 3 €
Bezhotovostný prevod 0,66 € 1,50 €
Zrušenie karty 6,64 € 6,64 €

 

Vydanie karty

Podať žiadosť si môžete na pobočkách VÚB, a to s potrebnými dokladmi – podpísaná kópia občianskeho preukazu spolu s kópiou iného dokladu potvrdzujúceho Vašu adresu (napr. faktúra za elektrinu alebo telefón…). Po spracovaní podanej žiadosti by mala byť karta vydaná do 10 dní.

Záver

Pred prvým krokom k vydaniu niektorej karty, by ste si mali zistiť všetky potrebné informácie o podmienkach a poplatkoch pri vydaní a vedení kreditnej karty. Viac sa dozviete na oficiálnej stránke tejto spoločnosti, prehľad kreditných kariet zistíte aj na finančných stránkach ako TotalMoney, ale určite nič nepokazíte, keď sa prídete spýtať osobne na pobočku spoločnosti.