Ak už máte nejakú finančnú čiastku, najlepší spôsob ako ju zhodnotiť, je založenie sporiaceho účtu alebo termínovaného vkladu. Takéto účty ponúka mnoho bánk s rôznymi podmienkami a úrokmi, ktoré Vám za určité obdobie prinesú často potešujúcu sumu naviac.

Sporiaci účet ING Konto

ING banka má v ponuke aj sporiaci účet ING Konto s ročným úrokom 2  %. Na tomto účte si môžete viesť svoje financie v akejkoľvek výške, nie je stanovená minimálna ani maximálna hranica. Čo sa týka poplatkov, neplatíte nič na zriadenie, vedenie, ani zrušenie účtu či bankové prevody. Úroky sa pripisujú každý štvrťrok a výpisy sú zasielané raz ročne.

Výhodou takéhoto konta je, že neexistuje žiadna výpovedná lehota, to znamená, že máte peniaze stále k dispozícii a môžete ich kedykoľvek čerpať a previesť na iný účet. K založeniu sporiaceho účtu potrebujete občiansky preukaz a číslo aktuálneho účtu v EUR. Účet môžete uviesť aj z inej slovenskej banky, nemusí byť ING banka. Na spravovanie svojho sporiaceho konta máte k dispozícii internetové bankovníctvo.

Termínovaný vklad v Slovenskej sporiteľni

Zhodnotiť svoje peniaze môžete aj termínovaným vkladom, ktorý sa od sporiaceho účtu líši výpovednou lehotou. To znamená, že vklad je viazaný na vopred dohodnuté obdobie, po ktorom Vám budú pripísané získané peniaze z úrokov. Pri takýchto vkladoch nemusíte sporiť pravidelne a meniť sumu vkladu môžete až pri jeho splatnosti, no môžete ho zrušiť aj predčasne.

Termínovaný vklad v Slovenskej sporiteľni môžete vložiť v minimálnej výške 500 € s dobou viazanosti 1, 3, 6, 12, 24 36 mesiacov a takisto bez poplatkov. Vklad môžete vybrať aj pred dohodnutým termínom.

Úrokové sadzby pre termínovaný vklad

Úrokové sadzby v % p. a.
Výška vkladu v EUR 1 mes. 3 mes. 6 mes. 12 mes. 24 mes. 36 mes.
500 0,20 1,40 1,70 2,20 2,30 3,00
30 000 0,80 1,70 2,00 2,20 2,50 3,30