Na slovenskom úverovom trhu pôsobí množstvo bankových i nebankových spoločností, ktoré ponúkajú úvery a pôžičky. Je ale dobré sa vyznať v tomto veľkom množstve produktov – v dnešnom prehľade sa dozviete niečo viac o spotrebnom úvere od OTP Banky.

 

OTP Banka Slovensko, a. s.

Túto bankovú spoločnosť má od roku 2002 pod majoritným vlastníctvom najväčšia maďarská banka – OTP Bank Nyrt. V súčasnosti má po celom Slovensku 69 pobočiek s ústrednou pobočkou v Bratislave.  OTP Banka ponúka svoje finančné produkty fyzickým aj právnickým osobám a táto ponuka je prispôsobená požiadavkám od najmladšej po najstaršiu generáciu. Všeobecne sa označuje za univerzálnu banku rodinného typu, a tak ponúka relatívne široký výber produktov.

Banka označuje za svoje výhody v službách hlavne rýchlosťkomplexnosť spracovávania platobných operácií. Okrem toho uvádzajú ako prednosť skutočnosť, že všetky pobočky banky pracujú v on-line režime a sú prepojené s ústredím. Ponuka služieb tejto spoločnosti zahŕňa: depozitné služby, zmenárenské a pokladničné, úverové, domáci a medzinárodný platobný styk, poradenské služby, treasury a investičné služby.

Finančné produkty OTP Banky

Spoločnosť OTP Banka ponúka rôzne bežné účty, úvery aj možnosti sporeniainvestovania. Z bežných účtov to je napríklad otp Konto, konto pre mladých, pre seniorov, Bratislavská mestská karta a rôzne balíky služieb či vernostné programy.

Do sporenia a investovania zaraďujú sporiace účty, rôzne druhy termínovaných vkladov, vkladné knižky, podielové fondy, hypotekárne záložné listy a ešte niekoľko druhov iných produktov.

Ak potrebujete peniaze, samozrejme od OTP Banky môžete získať aj potrebnú čiastku, a to v rôznych typoch úverov, ako sú úvery na bývanie, spotrebné úvery, úvery na kreditných kartách.

Spotrebné úvery

Spotrebný úver si máte možnosť zvoliť už zo 6 rôznych druhov. Ak potrebujete investovať do vzdelania, banka ponúka Študentský úver, alebo prefinancuje nákup nového auta cez Auto úver. Podľa spôsobov ručenia má v ponuke Rýchly úver bez zabezpečenia, Ručiteľský úverÚver zabezpečený finančným majetkom. OTP Banka okrem týchto produktov prichádza na trh aj so svojou novinkou – Ideal úver pre krajšie bývanie.

OTP Expres úver

Tento rýchly úver by Vám banka mala poskytnúť na čokoľvek – či už potrebujete peniaze na dovolenku, auto, rekonštrukciu bytu či iné požiadavky. Už z názvu vyplýva, že spracovanie je expresne rýchle, a to aj tým, že schválenie úveru sa robí na počkaniebez príplatkov.

Expres úver sa dá získať od 400 € do výšky 15 000 €, doba splatnosti sa pohybuje od 1 mesiacapo 5 rokov. Úroková sadzba je poskytnutá od 9,9 %. Tento typ úveru banka ponúka bez dokladovania účelu, bez akéhokoľvek zabezpečeniabez ručiteľa. Peniaze z úveru máte možnosť čerpať priamo na Váš osobný účet a dokonca úver môže získať aj ten, kto nie je klientom banky. Ako aj pri takmer všetkých produktoch iných bánk, aj pri tomto je možnosť úver poistiť, ale pri poisťovaní už platia osobitné podmienky, ktoré si takisto treba zistiť.

Podmienky Expres úveru

Tento úver môže získať občan vo veku od 18 do 65 rokov, ktorý má trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky. K podaniu žiadosti o úver sa takýto občan musí preukázať dvoma dokladmi totožnosti a dokladovanie príjmu má rôzne podmienky podľa typu získavania príjmu. Príjem zo závislej činnosti sa dokladuje Potvrdením o výške príjmu zo závislej činnosti, ale toto potvrdenie nie je potrebné v prípade, kedy OTP Banka overila príjem v Sociálnej poisťovni. Príjem z podnikania, z prenájmu či z kapitálového majetku sa dokladuje daňovým priznaním za posledné 2 ukončené zdaňovacie obdobia. Taktiež v tomto prípade potrebujete Potvrdenie o výške daňovej povinnosti.

Ďalšie potrebné informácie o podmienkach a poplatkoch sa dozviete na oficiálnej stránke OTP Banky.