Ako sa postupom času dozvedáme, tak veľa ľudí nevie čo znamená RPMN.Táto informácia je pomerne dôležitá a preto sme sa pre vás rozhodli napísať túto recenziu. Skratka RPMN znamená ročná percentuálna miera nákladov a uvádza sa pri spotrebiteľských úveroch.

K čomu vlastne toto RPMN slúži? Pomáha klientovi porovnať náklady na jednotlivé úvery a vybrať ten najvhodnejší (najlacnejší) úver.  Je to vlastne úroková miera, ktorú môžete porovnať medzi rôznymi poskytovateľmi alebo bankami. Dôležité pre klienta je získať úver s čo najmenším RPMN. Čím menšie je RPMN pri úvere tým je pre vás úver lacnejší a tým samozrejme výhodnejší.

Aby ste si mohli rýchlo a jednoducho vypočítať RPMN pri vašom úvere, pripravili sme si pre vás nasledujúci formulár, kde stačí vyplniť všetky informácie o vašom úvere a ihneď zistíte aké vysoké RPMN tento úver má.