Pôžičky pre dôchodcov sú určite nezanedbateľnou časťou finančného trhu. Pôžičky tohto typu nájdeme ako v bankovníctve, tak aj v nebankovom sektore. Záleží iba na Vás, ktorý sektor Vás viac osloví a prikloníte sa k nemu.

Ak sa zameriame na bankové sektory, musíme počítať s prísnejšími podmienkami (predsa len banky vyžadujú väčšiu klientovu bonitu). A taktiež banky k tomuto produktu pristupujú ako k rizikovejšej záležitosti.

Ak neuspejete v banke, máte ešte jednu možnosť a to nebankové spoločnosti. Tie Vás možno v tomto prípade prekvapia ústretovosťou a priateľským prístupom. Musíte tu ale bohužiaľ počítať s väčšími poplatkami za spracovanie a schválenie pôžičky. Taktiež tu musíte počítať aj s väčším úrokom ako pri bankovom sektore.

Ako v bankovom, tak aj v nebankovom sektore môžete počítať s ďalšími nadštandardnými službami ako je napríklad poistenie pôžičky.

Niektoré nebankové spoločnosti ponúkajú aj ďalšie produkty týkajúce sa tejto vekovej kategórie. Na finančnom trhu sa môžeme stretnúť aj s pôžičkami do 24 hodín pre dôchodcov. Čo je veľmi zaujímavé pre klientov, ktorý potrebujú tieto finančné prostriedky ihneď. Individuálny prístup a snaha orientovať sa na zákazníka je jedným zo spôsobov ako zaplniť dieru na trhu a pomôcť ľudom vo finančnej tiesni.