Pôžičky na zmenku sú v dnešnej dobe stále obľúbenejším spôsobom ako zaceliť dieru v domácom rozpočte, alebo získať potrebné finančné prostriedky. Pôžičky na zmenku sú výhodné ako pre investora, ktorý má v zmenke potrebnú mieru istoty, že bude pôžička splatená, tak pre klienta, ktorý získa svoje peniaze rýchlo a bez zbytočných prieťahov.

Pôžičky na zmenku možno využiť ako pre financovanie aktuálneho nedostatku finančných prostriedkov, tak na financovanie drahších produktov, ako je nákup nového auta, bytu či financovanie podnikania.

Princíp pôžičky na zmenku
Žiadateľ pôžičky na zmenku spíše s investorom zmenku, kde vyplní potrebné náležitosti zmenky podľa Zákona o zmenkách a šekoch č. 191/1950 Zb. a Zákona o cenných papieroch č. 600/1992 Zb. Medzi tieto zákonné náležitosti patrí:

  • Označenie, že sa jedná o zmenku
  • Bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňažnú sumu
  • Údaj splatnosti
  • Číslo účtu, kam sa posielajú splátky
  • Meno toho, komu majú byť splátky platené
  • Dátum a miesto vystavenia zmenky
  • Podpis veriteľa

Na základe takto spísanej zmenky má investor v ruke potrebné zaistenie a môže klientovi poskytnúť požadované financie.

O pôžičku na zmenku si môžete zažiadať na internetových stránkach www.pozicky-na-zmenku.sk

Prezrite si taktiež pôžičky na zmenku. Nájdete tu veľa zaujímavých ponúk.