V dnešnej dobe je exekúcia jednou z najväčších hrozieb pre dlžníkov. Exekúcia sa môže týkať vášho hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, dokonca vám exekúciou môžu siahnuť aj na váš mesačný príjem. Do exekúcie sa dostávajú ľudia, ktorí nedokážu splácať svoje záväzky voči ich veriteľovi.

Títo ľudia väčšinou nemajú dostatok finančných prostriedok, aby dokázali vyriešiť svoju situáciu sami. A preto musia vyhľadávať pomoc rôznych spoločností a žiadať o pôžičky. Účelom takejto pôžičky nie je nič iné, než zachrániť dlžníkovi jeho majetok, na ktorý môže exekútor tiež siahnuť.
Pôžičky na exekúcie sú preto veľmi žiadaný produkt. Tieto pôžičky bývajú väčšinou veľmi rýchle na vybavenie a sú vyplatené už do niekoľkých dní, aby sa mohla rýchlo vyplatiť dlžná čiastka veriteľovi a tým zastaviť prebiehajúca exekúcia. Tieto pôžičky majú však jednu veľkú nevýhodu a to vysoký úrok a ručenie väčšinou nehnuteľnosťou. Táto pôžička ale umožňuje spojiť všetky pohľadávky do jednej, predĺžiť tak dobu splácania a tým pádom vo väčšine prípadov aj zmenšiť mesačnú splátku. Pôžičky tohto typu sú naozaj jednou z posledných možností, ale sú riešením.