V dnešnej dobe sa stáva trendom, že stále viac ľudí prechádza na dlhový spôsob financovania svojich potrieb (napr. na kúpu nehnuteľnosti, auta, dovolenky atď.) a tým rastie počet žiadostí o pôžičky a tým pádom aj počet pôžičiek samotných.

Nie všetci sú potom schopní svojim záväzkom čeliť a dostanú sa do tzv. registra dlžníkov. Čo to vlastne je taký register dlžníkov? Je to register, ktorý zaznamenáva osoby, ktoré mali so splácaním dlhov v minulosti problémy. Či už neboli schopní svoje pôžičky splácať, alebo iba zabudli zaplatiť faktúru za mobilný telefón. Takýto ľudia majú potom v budúcnosti problém získať pôžičky práve pretože majú záznam v registri dlžníkov. Registrov dlžníkov je celá rada, či už je to centrálny register dlžníkov, Bankový register klientskych informácií, Nebankový register klientskych informácií či ďalšie registre.

Pôžičky bez registra sú taký druh pôžičiek, pri ktorých investor nenahliada do registra dlžníkov aby zistil, či je žiadateľ vedený alebo nie. Často sa totiž stáva, že je v registri dlžníkov vedený človek, ktorý je bonitnejší a je schopný splácať pôžičky lepšie než ostatní, ktorí sa v registri dlžníkov nenachádzajú.

Práve pre klientov, ktorí sa do registrov dostali, ale túžia či potrebujú získať financie, je tu pôžička bez registra.

Výhody pôžičky bez registra
Pretože investor poskytujúci pôžičku bez registra nenahliada z vyššie uvedených dôvodov do registra dlžníkov, je pôžička bez registra pre žiadateľov prístupnejšia a ľahšie dosiahnuteľná.

O pôžičku bez registra si môžete zažiadať na internetových stránkach – http://www.pozicky-bez-registra.sk
(tieto web stránky sú náhodne vybrané z internetu a nezodpovedáme za ich pravdivosť)