Pri pôžičkách bez poplatkov nám odpadajú poplatky spojené s vybavovaním pôžičky, ktoré sa musia platiť vopred, prípadne sú strhnuté z vyplatenej čiastky pôžičky.

Veľa bankových ale aj nebankových spoločností si tieto poplatky už neúčtujú, vďaka čomu majú pridanú hodnotu oproti konkurencii. Ich jedinou odmenu za poskytnutú pôžičku je úrok, ktorý musí dlžník splatiť počas celej doby splácania pôžičky.

Pri nebankových spoločnostiach alebo poskytovateľoch si však musíte dávať veľmi veľký pozor, komu tento poplatok zaplatíte. Ak sa jedná o neovereného poskytovateľa, tak tento poplatok neplaťte, pretože sa môže jednať o podvodníka a po zaplatení sa Vám už neozve. Dohodnite sa radšej na strhnutí tohto poplatku z požičanej sumy.

Poplatky sa však platia aj v niektorých bankových sektoroch, tu sa ale nemusíte obávať žiadnych podvodov.