Pôžička od Slovenskej sporiteľne je rovnako ako ostatné bankové pôžičky určená predovšetkým pre bonitnejšiu klientelu, ktorá nemá záznam v registroch a má pravidelný príjem, ktorý môže jednoducho doložiť. Túto bezúčelovú pôžičku môžete použiť úhradu potrebných výdajov.

Doložením príjmu zo závislej činnosti sa prevádza prostredníctvom potvrdenia od zamestnávateľa o výške príjmu (v prípade, že je klientovi zasielaná výplata na účet, ktorý je vedený u Slovenskej sporiteľne, táto povinnosť odpadá). Klienti, ktorí majú svoje príjmy z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti (tzv. OSVČ), musia predložiť daňové priznanie za skončené zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúci tomu, v ktorom žiadajú o pôžičku, ďalej doklad o zaplatení dane a doklady oprávňujúce podnikať (živnostenský list apod.).

Výhody pôžičky od Slovenskej sporiteľne:

  • Bez ručiteľa až do výšky 20 000 €
  • Možnosť uzavretia zmluvy o pôžičke pri prvej návšteve pobočky
  • Stanovenie výšky splátok podľa vlastného uváženia
  • Nemenná výška úrokovej sadzby
  • Rýchle vybavenie pôžičky
  • Možnosť predčasného splatenia, prípadne vloženia mimoriadnej splátky

Viac informácií a možnosť objednania pôžičky nájdete na internetových stránkach Slovenskej sporiteľne – Spotrebný úver na čokoľvek