Blížia sa Vianoce, a ľudia často nemajú dostatok potrebných financií na nákup darčekov pre svojich blízkych. Uchyľujú sa preto k pôžičkám od bankových i nebankových inštitúcií, aby pod stromčekom rozžiarili oči svojich blízkych. Tento portál Vám prináša stručné porovnanie spotrebiteľských úverov.

Najprv si spoločne predstavme podmienky, ktoré majú všetky banky spoločné. Na pôžičku od ktorejkoľvek slovenskej banky má nárok každý človek s trvalým pobytom na slovenskom (niektoré banky povolia i prechodný pobyt), vo veku od 18 rokov do 65 rokov. Niektoré banky majú hornú vekovú hranicu nastavenú dokonca na 62 rokov (VÚB). Žiadateľ o spotrebiteľský úver musí byť klientom banky, u ktorej oň žiada, musí mať u nej teda vedený svoj ​​bankový účet. Klient ďalej spravidla nemusí ručiť nehnuteľnosťou alebo priberať ručiteľa. Niektoré banky však vyžadujú ručenie len do určitej hranice pôžičky.

Porovnali sme pre Vás spotrebiteľské úvery od piatich určených bánk a pripravili sme stručný prehľad podmienok v jednotlivých bankových domoch:

ČSOB

Úrok (%) Poplatok za poskytnutie úv. účtu Mes. Poplatok za vedenie úv. účtu Suma pôžičky (€) Splatnosť
7,90
-
24,90
2% z výšky úveru (35 až 200 €) 2 € 600 až 25 000 1 až 10 rokov

Zamestnanec musí v ČSOB doložiť potvrdenie o výške príjmu a posledný výpis z účtu. Ak má ale stály príjem minimálne po dobu 3 mesiacov a vlastný účet v ČSOB, nemusí dokladať nič.

Živnostník musí doložiť daňové priznanie s prílohami za posledné zdaňovacie obdobie a originálne potvrdenie o jeho podaní.

Tatra banka

Úrok (%) Poplatok za poskytnutie úv. účtu Mes. Poplatok za vedenie úv. účtu Suma pôžičky (€) Splatnosť
8,90
-
19,90
2% z výšky úveru (30 až 300€) 2 € 700 až 25 000 1 až 6 rokov

Tatra banka po svojich klientoch, ak sú zamestnanci, nevyžaduje doloženia príjmu. Živnostníci svoj ​​príjem dokladovať nemusia len v prípade, že majú v Tatra banke vedený účet minimálne po dobu pol roka a ich príjem je na neho pravidelne zasielaný.

VÚB

Úrok (%) Poplatok za poskytnutie úv. účtu Mes. poplatok za vedenie úv. účtu Suma pôžičky (€) Splatnosť
8,90
-
18,90
2 % z výšky úveru (min. 33 €) 2,50 € 490 až 25 000 1 až 10 rokov

Príjem zamestnanca si banka overí cez SP, minimum stanovené nemá. Od živnostníka doloženie nevyžaduje.

DEXIA banka

Úrok (%) Poplatok za poskytnutie úv. účtu Mes. Poplatok za vedenie úv. účtu Suma pôžičky (€) Splatnosť
9,41
-
19,63
2 % z výšky úveru 1,99 € 700 až 15 000 0,5 až 10 rokov

Dexia banka po svojich klientoch vyžaduje zamestnanie min. 3 mesiace, po živnostníkoch podnikanie v trvaní minimálne 1 rok.

Volksbank

Úrok (%) Poplatok za poskytnutie úv. účtu Mes. Poplatok za vedenie úv. účtu Suma pôžičky (€) Splatnosť
8,82
-
18,25
2 % z výšky úveru (min. 35 €) 2,2 € 1000 až
17 000
0,5 až 7 rokov

Táto banka vyžaduje potvrdenie o dostatočnej výške príjmu iba po zamestnancoch. Po živnostníkoch dokladovanie nevyžaduje.