Ak ste mladí a nemáte potrebnú hotovosť na vlastné bývanie jednou možnosťou ako ju získať je zažiadať o úver na bývanie.

Prima banka ponúka vo svojom rozsiahlom produktovom balíčku aj Optim Hypoúver pre mladých ľudí so štátnym príspevkom (ŠPM). Nárok naň majú osoby od 18 do 35 rokov, ktoré si chcú zadovážiť vlastný dom či byt, prípadne chcú už svoju nehnuteľnosť rekonštruovať. Ďalším kritériom získania Optim Hypoúveru je, že Váš priemerný hrubý mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny rok nepresiahne 1,3-násobok priemernej hrubej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve.

Zažiadať môžete o úver už od 5000 EUR s lehotou splatnosti 4 až 30 rokov. Úroková sadzba je fixovaná na 1 (úroková sadzba 0,80 %), 3 (1,79 %) alebo 5 rokov (1,55 %). Úrok je znížený o 3 % na prvých 5 rokov splácania z toho 2% zľavu z úrokovej sadzby Vám poskytne štát a ostatné percento zase banka. Počas prvých piatich rokov máte nárok na mimoriadne splátky kedykoľvek bez poplatku a pri neschopnosti splácať úver kvôli mimoriadnym udalostiam (napr. narodenie dieťaťa) môžete splátku odložiť alebo znížiť.

Ďalšie výhody plynúce z Optim Hypoúveru sú nižšie mesačné splátky, možnosť dostať vyššiu výšku úveru, okamžité čerpanie úveru – už pri návrhu na vklad záložného práva do katastra a možnosť ručiť aj tuzemskou nehnuteľnosťou, ktorú sa chystáte kúpiť alebo ktorá je vo výstavbe. Zdokladovať je potrebné celú výšku úveru.