Chýbajú Vám peniaze na kúpu, výstavbu či údržbu nehnuteľnosti? Určite ste sa už stretli s množstvo produktov, ktoré banky ponúkajú. Ale na to, aby ste sa vyznali v tomto množstve produktov, potrebujete poznať aspoň základné informácie o jednotlivých produktoch. Tentokrát Vám predstavujeme hypotekárny úver od spoločnosti Volksbank Slovensko.

Hypotekárne úvery banky poskytujú s rôznymi podmienkami pri jeho čerpaní, na rôzne účely použitia, pri rôznych zabezpečeniach (ako nehnuteľnosti apod.), s rôznymi spôsobmi čerpania a podmienkami splátok. Prípadne banky môžu ponúkať tiež špecifické druhy hypoték, či ďalšie druhy poskytovaných úverov.

Pri tejto veľkej potrebe informácií môže mať človek, ktorý sa nepohybuje na tomto poli, zo všetkého množstva informácií chaos, alebo si môže vybrať hypotéku, ktorá nie je pre neho najvýhodnejšia. Preto je správne si zistiť o jednom druhu finančného prostriedku čo najviac informácií. Aby ste sa mohli lepšie orientovať na trhu hypoték, tentokrát Vám podrobnejšie predstavujeme hypotekárny úver od spoločnosti Volksbank Slovensko.

Základné podmienky

Volksbank Slovensko ponúka čerpanie tohto úveru minimálne od 3 500,– € maximálne do výšky 70 % z hodnoty Vašej nehnuteľnosti, ktorou ručíte. Splatnosť úveru je 4 – 30 rokov a úroková sadzba sa poskytuje na obdobie 1, 2, 3, 5 alebo 10 rokov. Základnou podmienkou poskytnutia úveru je tiež schopnosť splácať tento úver, takže banka robí komplexnú analýzu žiadateľovej finančnej situácie.

Aké sú výhody hypotekárneho úveru u Volksbank?

  • po vyčerpaní úveru možnosť odkladu splátok
  • vystavenie úverového prísľubu bez poplatku
  • možnosť poistenia nehnuteľnosti na obchodnom mieste
  • konzultácie o úvere bez poplatku
  • nízke poplatky
  • žiadateľ nemusí byť klientom tejto spoločnosti
  • prispôsobenie sa požiadavkám klientom
  • a ďalšie.

Účely a zabezpečenie úveru

Banky poskytujúce hypotekárne úvery umožňujú klientom čerpať ich na rôzne účely. Spoločnosť Volksbank Slovensko ponúka úvery na klasické hypotekárne účely, ako je kúpa a údržba nehnuteľnosti alebo jej časti, výstavba alebo zmena stavieb, či splatenie skoršieho úveru na tieto účely.

Tak ako musíte poskytnúť účel použitia úveru, musíte uviesť nehnuteľnosť, ktorou budete ručiť za tento úver. Pre zabezpečenie úveru možno použiť tuzemskú nehnuteľnosť (vo vlastníctve žiadateľa alebo 3. osoby). Ak je účelom kúpa, tak môžte ručiť práve touto kupovanou nehnuteľnosťou.

Hypotéka pre mladých

Banky ponúkajú hypotekárne úvery aj pre špecifické skupiny ľudí, Volksbank práve ponúka hypotekárny úver pre mladých so štátnym príspevkom. Na túto hypotéku má právo človek od 18 do 35 rokov, doba splatnosti a minimálna výška úveru je rovnaká ako pri bežnej hypotéke, maximálna výška úveru je do 70 % z hodnoty ručiacej nehnuteľnosti a do 50 000,– €. Ďalšou podmienkou pre získanie tohto úveru je príjem klienta dosahujúci max. 1,3 násobok priemerného hrubého príjmu v národnom hospodárstve.

Štátny príspevok pre mladých je pre rok 2012 vo výške 2 % p. a., Volksbank znižuje úrok o ďalšie 1 %! Toto zníženie úrokovej sadzby môže klient využívať počas prvých 5 rokov jeho splácania alebo môže využiť možnosť mimoriadnych splátok hypotéky zdarma.

Tak isto ako aj pri bežnej hypotéke, aj pri hypotéke pre mladých musí žiadateľ dokázať svoju schopnosť splácať úver, kedy banka skúma jeho finančnú situáciu.

V tomto článku sme Vám poskytli základné informácie o produkte hypotekárny úver a hypotéka pre mladých od spoločnosti Volksbank Slovensko. Ak Vás tento produkt zaujal alebo z iných dôvodov potrebujete podrobnejšie informácie, nájdete ich na internetovej stránke Volksbank Slovensko.