Potrebujete pôžičku, či už na nové auto, letnú dovolenku, nákup nábytku alebo čokoľvek iné? V ponuke úverových produktov VÚB banky sa objavujú rôzne druhy pôžičiek, jednu, ktorú si z nich môžete vybrať je napríklad „Flexipôžička na čokoľvek“, ktorú Vám teraz trochu priblížime.

 

Tento spotrebný úver môžete teda použiť na akýkoľvek účel a vôbec ho nemusíte ani dokladovať. Okrem bežných spotrebných účelov sa dá použiť aj na vyplatenie iných spotrebiteľských úverov či dokonca na vyplatenie kreditných kariet. Tento úver je určený pre osoby od 23 do 62 rokov, výška pôžičky sa poskytuje od 490 € do 25 000 €, s ročnou úrokovou sadzbou od 8,9 %, a úrok z omeškania predstavuje 5% p. a. Na získanie tejto flexipôžičky potrebujete len minimum dokladov, nepotrebujete jej zabezpečenie a navyše máte istotu vždy rovnakej splátky po celú dobu splácania. Peniaze tak môžete dostať na Váš osobný účet aj do 24 hodín.

Splácanie úveru

Flexipôžička na čokoľvek sa spláca pravidelne mesačnými splátkami v rovnakej výške, a to počas celej doby splatnosti. Touto výhodou si tak môžete naplánovať svoj osobný finančný rozpočet v období splácania. Lehota splácania je uvedená od 12 do 120 mesiacov. Toto splácanie môže byť oveľa jednoduchšie, keď si vytvoríte „inkaso“ na svojom flexiúčte. Takýmto spôsobom Vám banka bude automaticky inkasovať Vaše mesačné splátky a Vy pritom nemusíte sledovať konkrétne termíny.

Poistenie úveru

V živote sa môžu stať udalosti, ktoré nedokáže nikto z nás predvídať, akými sú strata zamestania, práceneschopnosť, či trvalá invalidita alebo až smrť. V takýchto prípadoch Vás môže ochrániť práve poistenie úveru (poistenie schopnosti splácať tento úver), ktoré je však celkom dobrovoľné. V takýchto finančných ťažkostiach prevezme splácanie úveru za Vás poisťovňa. VÚB ponúka dva druhy poistenia – Súbor poistenia A (riziko smrti, trvalej invalidity, PN) a Súbor poistenia B (súbor A + strata zamestnania). Pre získanie poistenia Vášho úveru je potrebný Váš podpis na úverovej zmluve a poplatky za poistenie budú už započítané v mesačných splátkach úveru.

Poistenci zdravotnej poisťovne Dôvera

VÚB spolupracuje aj so zdravotnou poisťovňou Dôvera, a tak ľudia poistení v tejto zdravotnej poisťovni a ak sú zaregistrovaní v programe „Výhody“ majú k tomuto úveru zvýhodnené podmienky. Stačí len, ak sa v banke pri vybavovaní úveru preukážete svojim platným preukazom poistenca. Aké sú teda tie výhody? Ak ste v programe „Výhody“ zaregistrovaní ako jednotlivec, za poskytnutie úveru neplatíte žiadne poplatky. Takisto ich neplatíte aj ak ste v tomto programe registrovaní ako člen klubu RODINA, no navyše máte zníženú ročnú úrokovú sadzbu o 1% počas celej doby splatnosti.

Flexibilita

Flexipôžička sa dokáže vždy prispôsobiť Vašim podmienkam, a to aj v období splatnosti. Môžete totiž požiadať aj o mimoriadne splátky, alebo si ich môžete znížiť predĺžením lehoty splatnosti, či dokonca si ich odložiť na iné obdobie.

Úverové poplatky

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť niektoré druhy poplatkov:

Typ poplatku Cena
1. Poskytnutie flexipôžičky 2% z objemu úveru            (min. 33 €)
2. Vedenie úverového účtu 2,50 €/mesiac
3. Zmena zmluvných podmienok zo strany klienta 35 €
4. 1. upomienka o nezaplatení splátky 10 €
5. každá ďalšia upomienka 40 €

 

Ak potrebujete ďalšie informácie, alebo aspoň približnú predstavu o výške Vašich splátok, tak ich nájdete na stránke VÚB s programom kalkulačka.

Pred uzatvorením zmluvy o pôžičke je vždy dobré si preštudovať „Všeobecné obchodné podmienky“ každej banky, tie sú väčšinou uvedené na webových stránkach každej banky.