Myslíte na budúcnosť svojich detí a chcete im zabezpečiť čo najjednoduchší štart do života? Na trhu sa objavuje niekoľko druhov vkladných knižiek, aj konkrétne určené pre deti. Pozrite sa na Detskú vkladnú knižku od spoločnosti Volksbank Slovensko a porovnajte si s inými.

 

Spoločnosť Volksbank Slovensko

Táto akciová spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991 a jej hlavným akcionárom je rakúska Volksbank International AG, ktorej 100% akcionárom je zas ruská Sberbank.

Volksbank Slovensko uvádza ako svoju hlavnú filozofiu nezávislosť, vysokú kvalitu služieb, obozretné podnikanie a efektívne metódy. Pre svojich klientov má pripravenú komplexnú ponuku bankových produktov a služieb, okrem toho aj podielové fondy a produkty životného poistenia či dôchodkového zabezpečenia. Spoločnosť je rozložená na 41 pracovísk po Slovensku, z toho 16 sa nachádza v Bratislave.

Detská vkladná knižka

Detská vkladná knižka je určená rodičom, ktorí myslia na finančnú budúcnosť svojich detí. Dá sa založiť okamžite pri narodení dieťaťa a pri vedení knižky získate zvýhodnené úrokové sadzby. Dokonca pri vklade nad 331,94 € automaticky získavate úrokovú prémiu vo výške 0,25 % p. a.

Prispievať na Detskú vkladnú knižku môžete tromi spôsobmi – v hotovosti, pravidelnými platbami na základe trvalých príkazov na úhradu, alebo zrážkami zo mzdy. Na výber máte vkladnú knižku bez výpovednej lehoty alebo s výpoveďou na 3, 6, 12 alebo 24 mesiacov. Počas celej doby viazanosti môžete vyberať úroky, ktoré boli pripísané za uplynulý rok, ale predčasný výber peňazí z vkladnej knižky je už spoplatnený (viď „Poplatky“) minimálny zostatok na knižke je 7 €. Úroky sa na knižku pripisujú raz ročne, a to vždy 31. 12.

Podmienky Detskej vkladnej knižky

Pri zariadení Detskej vkladnej knižky potrebujete preukázať platný preukaz totožnosti. Vkladná knižka je určená pre deti do 18 rokov (na meno dieťaťa) a právo na vystavenie tejto knižky má zákonný zástupca dieťaťa (rodič, súdom určený opatrovník), prípadne starý rodič dieťaťa, a to na základe originálu alebo overenej kópie rodného listu dieťaťa.

Poplatky

Vystavenie vkladnej knižky je celkom zdarma, ale zrušenie Vás bude stáť 7 €. Poplatky za vedenie vkladnej knižky taktiež neplatíte. Poplatok za predčasný výber peňazí z vkladnej knižky predstavuje 0,25 % z vyberanej sumy za nedodržaný mesiac. Ostatné poplatky zistíte v Sadzobníku poplatkov VOLKSBANK Slovensko.